Regulasi

Undang – Undang (UU)

Peraturan Presiden (Perpres)

Peraturan Pemerintah

Peraturan Menteri Agama (PMA)

Peraturan Bersama Menteri

Peraturan Kepegawaian

Peraturan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)

Surat Keputusan Bersama (SKB)

Keputusan Menteri Agama (KMA)

Keputusan Direktur Jenderal

Surat Edaran Sekretariat Jenderal

 

.

TATA CARA PENDIRIAN MADRASAH (MA/MTs/MI/RA)

01_PMA 90 THN 2013

02_PMA 60 THN 2015

03_Format PM-04

04_Formulir Pendaftaran Madrasah

05_Prosedure Pendirian Madrasah.

 

.